STYRET UNDERBORING
"Trin for trin"


 

 
Styret underboring        
Underboring  flere fotos             Jordraket           Jordraket "trin for trin"
 

 http://www.youtube.com/watch_popup?v=ExNCzJMz4vQ
 
Rørunderføring under en landevej,billedserien er fra Diernæs ved Haderslev ▼
Vejen hvorunder der ønskes lagt rør ved hjælp af styret underboring


På den ene side af vejen placeres boremaskinen
På den anden side af vejen graves et hul, som underboringen skal styre imod

Boremaskinen klargøres og boringen startes.
I dette eksempel starter boremaskinen boringen fra jordoverfladen. Ofte vil man bore fra hul til hul

Boringen er indprogrammeret i maskinen. Med en bærbar detektor kan borehovedet følges.

Borehovedet når her frem til det gravede hul på den anden side af vejen
Borehovedet afmonteres, og der monteres en "reamer", "reamerens" opgave er, ved tilbagetrækning af borestangen, at udvide borehullet til den ønskede dimension passende til det planlagte rør. 

Røret der skal føres under vejen klargøres og fastgøres til "reameren"/borestangen
hvorefter boremaskinen trækker borestangen med "reameren" og det påmonterede rør tilbage til boremaskinen
 


              


 


Interesserede tilskuer følger forløbet

"Reameren" er her nået frem til boremaskinen, og man ser her det fastgjorte rør komme med op af jorden

"Reamer" og rør adskilles. Yderligere rørlægning udføres fra denne position.

Jobbet færdig
 

 

www.norulf.dk