ROTTESKADER  

Kloaksystemet giver rotter gode muligheder for et værested med masser af føde.
Konstateres der rotter, er årsagen i langt de fleste tilfælde defekte kloakrør.
 
Har du konstateret rotter på ejendommen, skal du straks anmelde dette til kommunen.
 Kommunen har pligten til at sætte ind med bekæmpelse.
 Men du skal anmelde det. Rotter er både smittebærer og mange gange ødelæggende for kloaksytemet.

Vi har fundet en god side om rotter: http://www.dkss.dk/rotter_gen.html
 

TV-inspektion og udbedring efter eventuelle skader -  klarer vi.

                                               

 

www.norulf.dk